Har du styr på dine forsikringer og din pension?

LAD OS HJÆLPE DIG PÅ RETTE VEJ

Top 163

Bestyrelses- og direktionsansvar

Hvorfor skal vi have en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring?

Direktionen og bestyrelsen i jeres virksomhed har et professionelt ansvar over for den ydelse, I leverer til jeres kunder. Forsikringen dækker, hvis direktører og bestyrelsesmedlemmer pådrager sig et personligt erstatningsansvar for krav rejst mod dem i forbindelse med deres arbejde.

Hvad vil det betyde, hvis en direktør eller medlemmer af jeres bestyrelse skal hæfte for et krav rejst mod dem i forbindelse med deres arbejde i jeres virksomhed?


  • Dækker personligt erstatningsansvar hos tidligere, nuværende eller kommende medlemmer af fx bestyrelse eller direktion
  • Beskytter jeres direktørers og bestyrelsesmedlemmers personlige formue
  • Dækker formuetab
  • Dækker sagsomkostninger til fx forsvar i en retssag

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant, og det er i dag forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse eller direktion. Direktions- eller bestyrelsesmedlemmer kan blive personligt erstatningsansvarlige for krav rejst mod dem, hvis de forsømmer deres pligter, begår fejl eller helt undlader at handle.

 

Erhverv 185

VIL DU GERNE VIDE MERE OM FORSIKRING OG PENSION?

Så udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.